WEG MOTOR, 10 HP, 1770 RPM, 1 3/8″ SHAFT, 230/460V, 3 PHASE

$1,460.55